yurtdışı eğitimin önemi tagged posts

Yurtdışı Eğitim neden önemlidir ?

Büyük düşün, think big.Eğitim, bireylerin doğumundan itibaren başlayıp bireyin toplumsal standartlarını, kültürel faaliyetlerini, sosyal ilişkilerini ve yeteneklerini şekillendiren; sürekli gelişim ve değişimin içinde olan sosyal bir süreçtir.

İyi bir eğitim bireye dış dünyada ki olayları anlamlandırma, algılarını genişletme olanağı sağlarken, bireyin yaşam standardının yükselmesine ve sürekli olarak kendini yenilemesine olanak sağlar. Peki yurtdışında eğitim almanın kişiye ne gibi kazanımları olabilir?

Yurtdışı eğitimi bazı kişilerce az gelişmiş ülkelerdeki olanaksızlıklardan ötürü kişilerin daha gelişmiş ülkelere gitmesi gibi algılansa da aslında daha farklı algılar yaratmayı temel alan, beşeri ilişkilerin gelişip şekillenmesinde büyük rol oynayan ve farklı ülkeleri...

Devamı