Türk Yüksek Öğretim Sistemi ve Dereceleri

open-book-acik-kitapÖn Lisans Derecesi
Bu derece ile meslek lisesi mezunları meslek yüksek okullarına sınavsız geçiş yapabilir. Ancak, düz liselerden meslek yüksek okullarına geçiş yapabilmek için YGS’den belirlenen puanı almak gerekir. Meslek yüksek okullarının eğitim süresi 2 yıldır. Bazı meslek yüksek okullarında yabancı dil hazırlık sınıfları da bulunmaktadır. 2 yıllık eğitimlerini başarılı olarak tamamlamış olan öğrenciler Dikey Geçiş Sınavı (DKS)’ye girerek 4 yıllık lisans eğitimi veren üniversitelere geçiş sağlayabilirler.

Lisans Derecesi
Lisans derecesi almak için herhangi bir Türk üniversitesinde 4 senelik eğitim süresini tamamlamış olmak gerekir. Ancak, Tıp, Diş Hekimliği, Eczacılık ve Veterinerlik gibi profesyonel meslek dalları için 5-6 yıl arasında değişen bir eğitim süresini tamamlamak gerekmektedir.

Yüksek Lisans Derecesi
Lisans eğitiminin üzerine, tezli veya tezsiz olarak iki yıllık yüksek lisans programını bitiren öğrencilere yüksek lisans derecesi verilir. Tezli yüksek lisans programları en az 21 kredi alınmasını ve de tez yazılmasını gerektirmektedir. Tezsiz yüksek lisans programları ise 1,5 yılda da tamamlanabilen, en az 30 kredi ve bir dönem projesi yazılmasını gerektiren alternatif programlardır.

Doktora Derecesi
Sadece lisans veya yüksek lisans diplomasına sahip olanlar doktora programlarına başvurabilirler. Doktora programlarında en az 7 ders ve 21 kredi almak sonucunda girilecek yeterlilik sınavını geçmek gerekmektedir. Derslerini ve yeterlilik sınavını başarıyla veren öğrenciler tez yazıp, sözel olarak tezlerini “tez komitesi” karşısında savunurlar.

Sanatta Yeterlilik
Bir fakülte veya yüksekokulu bitirdikten sonra o sanat dalında sınava girerek, sanat eseri ve bilimsel bir eser ortaya çıkararak erişilen ve akademik olarak doktoraya eşdeğer bir derecedir.

Tıpta Uzmanlaşma
Tıp uzmanlık derecesi Tıp fakültelerinde, hastanelerde ve araştırma hastanelerinde alınan doktora dengi uzmanlık derecesidir. Tıp fakülteleri mezunları “Tıp’ta uzman” olmak için tıbbın farklı dallarında Tıpta Uzmanlık Sınavı (TUS)’a girerler. Uzman adaylarının bir tez sunmaları ve komite karşısında tezlerini savunmaları da son şart olarak gerekmektedir.

Reklam: www.yurtdisiuniversite.org

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>